Маленька мрія жити

Офіційні правила проведення Благодійної ініціативи «Маленька мрія жити»

 

1. Терміни та загальні положення Правил:

1.1. «Благодійна ініціатива» – акція під умовною назвою «Маленька мрія жити», що проводиться з метою залучення уваги потенційних споживачів до надання благодійної допомоги та до товарів Організатора.

УВАГА! Ця Благодійна ініціатива не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу.

1.2. Короткий опис Благодійної ініціативи:

1.2.1. З кожного замовлення в інтернет-магазині https://zdorovotm.com/, яке буде розміщене протягом Періоду проведення Благодійної ініціативи, відповідатиме цим Правилам і сума якого становить від 600 (шістсот) гривень, 5 (п’ять) % його загальної суми без ПДВ буде перераховано Організатором у якості благодійного внеску до благодійного фонду «Таблеточки» на фінансування програм допомоги онкохворим дітям. Перерахування вказаної благодійної допомоги буде здійснено Організатором загальною сумою з усіх замовлень, що візьмуть участь у Благодійній ініціативі за Період проведення Благодійної ініціативи, після її завершення;

1.2.2. Серед Номерів замовлень, які братимуть участь у Благодійній ініціативі згідно цих Правил, після завершення Періоду проведення Благодійної ініціативи Організатором згідно умов цих Правил буде проведено розіграш Призів:

– іменний внесок до благодійного фонду «Таблеточки» від імені покупця, визначеного Переможцем, здійснений Організатором за власні кошти на суму 10000 (десять тисяч) грн. з отриманням Переможцем іменного сертифікату про здійснений благодійний внесок від благодійного фонду «Таблеточки» – 1 (одна) штука

– іменний внесок до благодійного фонду «Таблеточки» вд імені покупця, визначеного Переможцем, здійснений Організатором за власні кошти на суму 3000 (три тисячі) грн. з отриманням Переможцем іменного сертифікату про здійснений благодійний внесок від благодійного фонду «Таблеточки» – 5 (п’ять) штук

– авторський фотоальбом “Храми Чернігово-Сіверщини” з автографом автора – 50 (п’ятдесят) штук

1.3. «Сайт» – сайт інтернет-магазину ZdorovoTM, розміщений за адресою https://zdorovotm.com

1.4. Офіційні правила Благодійної ініціативи (надалі – «Правила») розміщуються на інтернет-сторінці https://zdorovotm.com/malenka-mriya-zhyty-official

Коротка інформація про строки проведення Благодійної ініціативи, її правила та умови доступна на інтернет-сторінці https://zdorovotm.com/akcii/

1.5. «Територія проведення Благодійної ініціативи» – Благодійна ініціатива проводиться виключно на території̈ України на Сайті, за винятком тимчасово окупованих АР Крим та м. Севастополя, а також зони проведення ООС.

1.6. «Період проведення Благодійної ініціативи»: з «00» годин «00» хвилин 16 вересня 2021 року до «23» годин «59» хвилин 15 грудня 2021 року включно. Останній день Благодійної ініціативи – «23» годин «59» хвилин 15 грудня 2021 року за Київським часом.

1.7. «Унікальний Учасник Благодійної ініціативи» (далі – «Учасник Благодійної ініціативи») – Учасник Благодійної ініціативи «Маленька мрія жити», який виконав умови Благодійної ініціативи згідно з даними Правилами.

1.8. «Номер замовлення» – унікальний номер замовлення на суму 600 (шістсот) гривень та більше в системі інтернет-магазину https://zdorovotm.com.

1.9. «Переможець» – Учасник Благодійної ініціативи, який відповідно до цих Правил отримав право на отримання Призу Благодійної ініціативи.

 

2. Відомості про організатора та партнерів Благодійної ініціативи:

2.1. Організатор Благодійної ініціативи:

Організатором Благодійної ініціативи є ТОВ «Фабрика Здорово» (надалі – «Організатор»), код ЄДРПОУ 37330979, місцезнаходження: 14037, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Інструментальна, буд. 30, електронна пошта для запитань щодо участі в Благодійній ініціативі – zdorovo@zdorovo.cn.ua.

2.2. Партнери Благодійної ініціативи:

2.2.1. Головний партнер Благодійної ініціативи (надалі – «Головний партнер»): Благодійний фонд «Таблеточки», Код ЄДРПОУ: 38805429, Адреса: 01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, пов. 14. Правові відносини Організатора та Головного партнеру регулюються відповідним договором.

2.2.2. Організаційний партнер Благодійної ініціативи (надалі – «Організаційний партнер»), який здійснює обробку замовлень на сайті https://zdorovotm.com: ТОВ «Суі Генеріс», код ЄДРПОУ 42718154, місцезнаходження: 14037, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Інструментальна, буд. 30, електронна пошта для запитань щодо участі в Благодійній ініціативі – office@zdorovotm.com Правові відносини Організатора та Організаційного партнеру регулюються відповідним договором.

 

3. Учасники Благодійної ініціативи, їхні права та обов’язки:

3.1. Особи, які відповідають умовам пунктів 3.2.-3.3 цих Правил та виконали вимоги, встановлені цими Правилами, визнаються Учасниками Благодійної ініціативи.

3.2. В Благодійній ініціативі можуть брати участь фізичні особи-громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років.

3.3. Не визнаються Учасниками та не мають права брати в ній участь:

– працівники Організатора, будь-якого з партнерів та члени їхніх сімей;
– власники та працівники рекламних агентств та партнерів, залучених до організації та проведення Благодійної ініціативи, та члени їхніх сімей;
– іноземці та особи без громадянства.

3.4. Участь в Благодійній ініціативі осіб з неповною дієздатністю, обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

3.5. Учасники мають права і обов’язки, встановлені чинним законодавством України, а також цими Правилами.

3.6. Учасник під час участі у Благодійній ініціативі зобов’язується:

– дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
– дотримуватися вимог користування Сайтом;
– зазначати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагається цими Правилами у відповідних випадках;
– свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
– не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі в Благодійній ініціативі та участі в Благодійній ініціативі інших Учасників.

3.7. Беручи участь в Благодійній ініціативі, Учасник тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами, повну й безумовну згоду з ними, в тому числі згоду на обробку його персональних даних.

3.8. Учасник Благодійній ініціативі, який не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу участь в Благодійній ініціативі та на отримання Призів Благодійної ініціативи.

3.9. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Благодійній ініціативі, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Благодійної ініціативи, позбавляє його права на отримання Призу Благодійної ініціативи.

3.10. Організатор Благодійної ініціативи залишає за собою право відсторонити від участі в Благодійній ініціативі Учасників, які порушили зазначені вище гарантії та будь-які умови даних Правил.

3.11. Учасник Благодійній ініціативі, який не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Благодійній ініціативі та на отримання Призів Благодійної ініціативи.

 

4. Порядок участі в Благодійній ініціативі та порядок визначення Переможців

4.1. Для того, щоб узяти участь в Благодійній ініціативі, будь-якій особі, яка відповідає вимогам розділу 3 цих Правил, необхідно протягом періоду проведення Благодійної ініціативи вчинити наступні дії у наступній послідовності:

4.1.1. Придбати будь-яку продукію, доступну до замовлення у інтернет-магазині https://zdorovotm.com, на загальну сума від 600 (шістсот) гривень, та оплатити замовлення на суму від 600 (шістсот) гривень будь-яким способом. Всі Учасники, які виконали цю умову, стають претендентами на отримання Призів

4.2. Умовам Благодійної ініціативи відповідають лише Замовлення на будь-яку продукію, доступну до замовлення у інтернет-магазині https://zdorovotm.com, на загальну сума від 600 (шістсот) гривень і які оплачені на суму від 600 (шістсот) гривень будь-яким способом. Всі Учасники, які виконали цю умову, стають претендентами на отримання Призів, за умови що покупка була здійснена протягом Періоду проведення Благодійної ініціативи.

4.3. Учасники Благодійної ініціативи, які здійснили операцію повернення товарів по Номеру замовлення, яке бере участь у розіграші Призів, порушують при цьому умови для участі в Благодійній ініціативі, втрачають статус Учасника Благодійної ініціативи та не можуть претендувати на отримання Призу Благодійної ініціативи.

4.4. Учасник протягом Періоду проведення Благодійної ініціативи може зробити будь-яку кількість замовлень, які відповідають умовам Благодійної ініціативи. У такому випадку участь у Благодійній ініціативі і розіграші Призів бере кожен Номер замовлення учасника протягом Періоду проведення Благодійної ініціативи.

4.5. Після успішного оформлення замовлення в інтернет-магазині https://zdorovotm.com, оплати та отримання замовлення відповідний Номер замовлення закріплюється за Учасником Благодійної ініціативи, який його здійснив, та використовуються при визначенні Учасників Благодійної ініціативи, які здобули право на отримання Призів Благодійної ініціативи .

4.6. Всі замовлення в Благодійній ініціативі мають бути підтверджені наявними оригіналами документу Організаційного партнера, що підтверджують придбання Учасником Товару в інтернет-магазині https://zdorovotm.com на суму від 600 (шістсот) грн. в Період проведення Благодійної ініціативи, та відповідати інформації, зазначеній Учасником Благодійної ініціативи при оформленні замовлення на Сайті протягом Періоду проведення Благодійної ініціативи.

4.8. Факт оформлення замовлення в інтернет-магазині https://zdorovotm.com Учасником Благодійної ініціативи підтверджує його згоду з умовами цих Правил. Незнання офіційних Правил не звільняє Учасників від відповідальності за їх невиконання.

4.9. Визначення Учасників Благодійної ініціативи, які отримують Призи Благодійної ініціативи (надалі також «Переможці»), здійснюється таким чином:

4.9.1. Призи Благодійної ініціативи, зазначені в п. 5.1.1-5.1.2 цих Правил, отримують Учасники, визначені Організатором Переможцями.

4.9.2. Організатор визначає Переможців, які отримують Призи, за допомогою випадкової комп’ютерної вибірки на сайті random.org протягом 10 (десять) календарних днів після завершення Періоду проведення Благодійної ініціативи.

4.9.2.1. Випадкова комп’ютерна вибірка здійснюється серед Номерів замовників Учасників Благодійної ініціативи, які були розміщені у інтернет-магазині https://zdorovotm.com протягом Періоду проведення Благодійної ініціативи та відповідають вимогам пп. 4.1-4.8 цих Правил.

Крім того, за результатами випадкової вибірки при кожному визначенні Переможців можуть бути визначені 20 (двадцять) Учасників Благодійної ініціативи на випадок, якщо Переможці відмовляться або втратять право отримати Призи (надалі також «Резервні переможці»).

4.10. За результатами визначення Переможців Благодійної ініціативи складається протокол. Зазначений протокол складається Організатором у письмовій формі, підписується уповноваженими представниками Організатора та Організаційного партнера.

 

5. Призи Благодійної ініціативи та порядок їх отримання.

5.1. «Призи Благодійної ініціативи» (надалі – «Призи):

5.1.1. іменний внесок до благодійного фонду «Таблеточки» вд імені Переможця на суму 10000 (десять тисяч) грн. з отриманням Переможцем іменного сертифікату про здійснений благодійний внесок від благодійного фонду «Таблеточки» – 1 (одна) штука

5.1.2. іменний внесок до благодійного фонду «Таблеточки» вд імені Переможця на суму 3000 (три тисячі) грн. з отриманням Переможцем іменного сертифікату про здійснений благодійний внесок від благодійного фонду «Таблеточки» – 5 (п’ять) штук

5.1.3. авторський фотоальбом “Храми Чернігово-Сіверщини” з автографом автора – 50 (п’ятдесят) штук

5.1.4. Комплектація Призів, перелічених в п. 5.1.1-5.1.3 цих Правил, визначається Організатором Благодійної ініціативи.

Організатор Благодійної ініціативи здійснює від імені Переможців Благодійної ініціативи перерахунок до благодійного фонду «Таблеточки» благодійних внесків, що є Призами Благодійної ініціативи, переліченими в п. 5.1.1-5.1.2 цих Правил, використовуючи власні кошти.

Переможці Благодійної ініціативи отримують іменний сертифікат про благодійний внесок від власного імені у рамках Благодійної ініціативи. Іменний сертифікат може бути з брендингом Благодійної ініціативи, її Організатора та партнерів, наявність, колір та розмір якого визначає Організатор Благодійної ініціативи.

5.2. Кількість Призів Благодійної ініціативи є обмеженою та становить кількість, визначену в п. 5.1.1-5.1.3 цих Правил. Відповідальність Організатора Благодійної ініціативи не виходить за межі сум, вартості та кількості Призів, визначених даними Правилами.

5.3. Зовнішній вигляд іменних сертифікатів у складі Призів Благодійної ініціативи (колір, розмір, тощо) може відрізнятися від зображень у рекламно-інформаційних матеріалах.

5.4. УВАГА! Приз Благодійної ініціативи є доходом Учасника / Переможця. Отримання Учасником / Переможцем Призу може вплинути на можливість та умови реалізації Учасником / Переможцем його соціальних прав / пільг (в тому числі субсидій) та, у випадках передбачених чинним законодавством України, підлягає декларуванню.

5.5. Можливість отримати Призи отримують виключно ті Учасники Благодійної ініціативи, котрі повністю та належним чином виконали умови Правил.

УВАГА! Для отримання Призів Благодійної ініціативи згідно п. 5.1.1-5.1.2 Переможцю необхідно підтвердити усно свою згоду на здійснення від його імені благодійного внеску Призу згідно порядку, вказаного у п. 5.9 цих Правил.

5.6. Визначення Переможців Благодійної ініціативи, які отримують право одержати Призи, здійснюється відповідно до розділу 4 цих Правил.

5.7. Призи, визначені п. 5.1.1-5.1.2 цих Правил, надаються Учасникам наступним чином:
– іменні благодійні внески до благодійного фонду «Таблеточки» здійснюються від імені Переможця Організатором за рахунок власних коштів;
– іменний сертифікат про здійснення благодійного внеску до благодійного фонду «Таблеточки» від імені Переможця Переможець отримує особисто від уповноваженої особи Організатора або поштовим відправленням на відділення Нової Пошти. Спосіб отримання іменного сертифікату погоджується з Переможцем під час телефонної розмови згідно п. 5.9.

5.8. Призи, визначені п. 5.1.3 цих Правил, надсилаються Переможцям, які виконали всі умови цих Правил, на відділення Нової пошти, погоджене з Переможцем під час телефонної розмови згідно п. 5.9. При надсиланні Призів, визначених п. 5.1.3 цих Правил, персоніфікація Переможців не проводиться.

5.9. Протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати визначення Переможців Організатор зв’язується з Учасниками, які набули права на отримання Призів, визначених п. 5.1.1-5.1.3 цих Правил, шляхом телефонування на номер телефону, який був зазначений Учасником під час розміщення замовлення у інтернет-магазині https://zdorovotm.com, Номер замовлення якого було визначено як номер Переможця під час визначення Переможців, для з’ясування інформації, що необхідна для отримання Призу Учасником. Телефонна розмова може бути записана.

5.10. Передача права отримання на отримання Призів, визначених у п. 5.1.1-5.1.2 цих Правил, третій особі не допускається.

5.11. Якщо за результатами 5 (п’яти) спроб протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати визначення Переможців Організатору не вдалося зв’язатися з відповідним Учасником за номером телефону, який був зазначений Учасником під час розміщення замовлення у інтернет-магазині https://zdorovotm.com, Номер замовлення якого було визначено як номер Переможця під час визначення Переможців, або за результатами перевірки буде виявлено, що надані ним дані є недостовірними, то вважається, що такий Учасник Благодійної ініціативи втратив право на одержання Призу, і Організатор має право визначити Переможцем першого Учасника зі списку 20 (двадцяти) Резервних переможців Благодійної ініціативи, який сформований на випадок відмови Переможця від отримання Призу або втрати Переможцем права на отримання Призу. У випадку, якщо першого зі списку Учасника з будь-яких причин неможливо буде визнати Переможцем, то Організатор визнає Переможцем наступного Учасника Благодійної ініціативи з вищезазначеного списку і так далі.

5.12. Якщо Переможець з причин, не залежних від Організатора, не має можливості одержати Приз, то такий Переможець не має права на отримання будь-якої іншої компенсації.

5.13. Один Учасник Благодійної ініціативи протягом всього Періоду проведення Благодійної ініціативи незалежно від кількості Номерів замовлення, які будуть визначені відповідно до цих Правил переможними та дадуть такому Учаснику право на отримання Призу, може отримати: не більше 1 (одного) Призу, визначеного п. 5.1.1-5.1.2 цих Правил, та 1 Приз, визначений п. 5.1.3 цих Правил.

5.14. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Переможцем Призу. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Приз. Організатор має повне право відмовити в отриманні Призу у випадку ненадання Учасником повної інформації, надання недостовірної інформації, ненадання чи несвоєчасне надання Учасником Організатору необхідних документів, передбачених даними Правилами і чинним законодавством України, у випадку недотримання Учасником інших положень цих Правил та чинного законодавства України, а також при обґрунтованій підозрі такого Учасника у шахрайських діях (некоректна інформація, зазначена при розміщенні замовлення на Сайті, несанкціоноване вторгнення в систему, недотримання Правил Благодійної ініціативи тощо).

5.15. Право власності на Приз Благодійної ініціативи переходить до відповідного Переможця Благодійної ініціативи з моменту отримання такого Приз Благодійної ініціативи відповідно до умов цих Правил.

5.16. Заміна Призів будь-яким іншим благом не допускається. Призи обміну та поверненню не підлягають. Відповідальність Організатора обмежується сумою, вартістю та кількістю Призів, зазначених у цих Правилах.

5.17. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Призів, де Приз або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави.

5.18. У випадку, якщо Учасник Благодійної ініціативи з будь-яких причин не може отримати Приз Благодійної ініціативи особисто, такий Учасник не має права поступитися своїм правом третій особі.

5.19. Організатор Благодійної ініціативи не несе відповідальності за неможливість отримати Приз Благодійної ініціативи Учасником Благодійної ініціативи згідно з умовами цих Правил, якщо така неможливість виникла не з вини Організатора. Такий Учасник Благодійної ініціативи не має права вимагати жодних пільг та компенсацій.

 

6. Обмеження

6.1. Організатор, Партнери Благодійної ініціативи та їх уповноважені особи не беруть на себе відповідальність за будь-які суперечки щодо прав на отримання Призів. Організатор, Партнери Благодійної ініціативи та їх уповноважені особи не вступають у будь-які суперечки з приводу визнання будь-яких осіб Учасниками Благодійної ініціативи і визначення прав на отримання відповідних Призів. Організатор, Партнери Благодійної ініціативи та їх уповноважені особи не несуть відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. У будь-якому разі остаточне рішення стосовно суперечок приймає Організатор Благодійної ініціативи і таке рішення оскарженню не підлягає.

6.2. Організатор Благодійної ініціативи не несе відповідальності за роботу / будь-які помилки операторів зв’язку, Інтернет-провайдерів, внаслідок яких повідомлення Учасників Благодійної ініціативи не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені чи пошкоджені або внаслідок яких Учасники Благодійної ініціативи не були повідомлені чи були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Призів Благодійної ініціативи.

6.3. Учасники Благодійної ініціативи самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема й інформації щодо контактних телефонів).

6.4. У випадку наявності у Організатора / Партнерів Благодійної ініціативи підозри на шахрайство у діях Учасника Благодійної ініціативи/Переможця, Організатор має право виключити Учасника з Визначення Переможців без попереднього інформування та пояснення причин такого виключення.

 

7. Персональні дані

7.1. Беручи участь в Благодійній ініціативі, кожен Учасник Благодійної ініціативи підтверджує свою згоду на обробку, зберігання, транскордонну передачу персональних даних, наданих фотозображень, та використання наданої ним персональної та будь-якої іншої інформації Організатором і Партнерами Благодійної ініціативи з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою і методами, що не порушують чинного законодавства України (зокрема Закону України «Про захист персональних даних»), надає право на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю чи інших матеріалів про нього для оголошення результатів на Сайті з рекламною/маркетинговою метою, зокрема право публікації (і його імені та фотографії також) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, мережі Інтернет, інтерв’ю в ЗМІ у разі отримання Призів Благодійної ініціативи, а також для надсилання інформації, повідомлень (зокрема рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом і способом використання, й таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Партнерами Благодійної ініціативи. Надання такої згоди також розглядається відповідно до положень статей 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

7.2. З моменту прийняття умов даних Правил шляхом вчинення дій, що свідчать про участь в Благодійній ініціативі, згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Благодійної ініціативи.

7.3. Протягом Періоду проведення Благодійної ініціативи та вручення Призів Благодійної ініціативи відкликати Згоду на обробку, зберігання та транскордонну передачу персональних даних можна шляхом направлення на електронну адресу office@zdorovotm.com заяви про відкликання. Відкликання Згоди на обробку, зберігання та транскордонну передачу персональних даних автоматично виключає Учасника з Благодійної ініціативи. Після завершення Періоду проведення Благодійної ініціативи та вручення Призів Благодійної ініціативи відкликати згоду на обробку, зберігання та транскордонну передачу персональних даних можна шляхом направлення на електронну адресу office@zdorovotm.com

7.4. Беручи участь у Благодійної ініціативи, Учасник Благодійної ініціативи підтверджує, що він є ознайомленим з правами його, як суб`єкта персональних даних, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», згідно з якою суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

7.5. Протягом Періоду проведення Благодійної ініціативи та вручення Призів Володільцем всіх переданих Учасниками Благодійної ініціативи персональних даних Учасників Благодійної ініціативи є Організаційний партнер Благодійної ініціативи. Організаційний партнер Благодійної ініціативи зберігає персональні дані Учасників Благодійної ініціативи протягом Періоду проведення Благодійної ініціативи та періоду вручення Призів, за винятком персональних даних Переможців Благодійної ініціативи, які зберігаються протягом строку, встановленого чинним законодавством України. Після завершення Періоду проведення Благодійної ініціативи та вручення Призів Організаційний партнер буде володільцем бази даних та буде зберігати та спільно з Організатором використовувати базу даних з рекламною/маркетинговою метою способами, визначеними цими Правилами, без обмеження за строком.

 

8. Технічні умови

8.1. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Благодійної ініціативи, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера даної послуги.

8.2. Організатор та Партнери, а також залучені ними треті особи не несуть відповідальності за будь-які технічні збої в роботі мережі Інтернет/мобільного зв’язку, а також інші технічні несправності, що виникли за незалежних від Організатора / Партнерів обставин.

 

9. Додаткові умови

9.1. Учасники можуть надсилати листи з питаннями щодо умов участі в Благодійній ініціативі на адресу електронної пошти office@zdorovotm.com Організатор або Організаційний партнер надають відповіді на питання Учасників Благодійної ініціативи щодо умов участі в Благодійної ініціативи протягом 8 (восьми) календарних днів з дати отримання відповідного листа від Учасника.

9.2. Своєю участю в Благодійної ініціативи всі Учасники Благодійної ініціативи погоджуються з цими Офіційними правилами та зобов’язуються їх виконувати.

9.3. Організатор, Партнери, а також залучені до проведення Благодійної ініціативи треті особи, не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на Території проведення Благодійної ініціативи, інші непідвладні контролю з боку Організатора, Партнерів, а також залучених третіх осіб, обставини, в наслідок яких Участь у Благодійній ініціативі стає неможливою.

9.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор та Партнери Благодійної ініціативи залишають за собою. Таке рішення базується на чинному законодавстві України, є остаточним і оскарженню не підлягає.

9.5. Терміни, що вживаються у цих Правилах, відносяться виключно до Благодійної ініціативи, що проводиться в рамках цих Правил.

 

Оферта

Ця Публічна оферта про надання благодійної допомоги (надалі – Оферта) спрямована на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФАБРИКА ЗДОРОВО” в особі директора Дасюка Володимира Анатолійовича, який діє на підставі Статуту (надалі – Благодійник) та є публічною пропозицією для БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «ТАБЛЕТОЧКИ», в особі виконавчого директора Бикова В’ячеслава Валерійовича, який діє на підставі Статуту (надалі – Фонд), укласти договір щодо надання благодійної допомоги, на зазначених нижче умовах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФАБРИКА ЗДОРОВО”:

1. Поняття та визначення, що вживаються в Договорі

Публічна оферта (та/або Оферта) – дійсна пропозиція Фонду, що розміщена на сайті інтернет-магазину https://zdorovotm.com про надання благодійної допомоги, спрямована на невизначене коло фізичних осіб.

Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, спрямованих на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, які розміщені на сайті інтернет-магазину https://zdorovotm.com, та шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду через установи банків.

Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду.

Благодійна допомога – безоплатна передача Благодійником коштів у власність Фонду для наступного використання та досягнення цілей Фонду, визначених Статутом або програмами Фонду, відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Статуту Фонду та цього Договору.

Благодійник – дієздатна юридична/фізична особа, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної допомоги. Для цілей цього Договору Благодійником є юридична/фізична особа, яка акцептувала Оферту.

2. Предмет Договору

Предметом цього Договору є добровільна передача Благодійником у власність Фонду грошових коштів шляхом здійснення Благодійної допомоги на забезпечення статутної діяльності Фонду, в тому числі щодо надання Фонду благодійної допомоги відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», програм Фонду тощо.

Благодійник самостійно визначає обсяг благодійної допомоги. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін.

3. Акцепт

Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти, розуміє та погоджується з тим, що Благодійна допомога буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом Фонду, з яким він може ознайомитися на сайті Фонду https://tabletochki.org/.

Крім того, Акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, цілями та метою публічного збору коштів, а також підтверджує право Фонду використати частину Благодійної допомоги на адміністративні витрати Фонду в розмірі, передбаченому Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України та статей 6 та 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». При цьому сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти, неукладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

4. Права та обов’язки Фонду

Фонд має право:
– отримувати Благодійну допомогу та використовувати її відповідно до предмету та умов цього Договору та своєї статутної діяльності;
– використовувати частину Благодійної допомоги на адміністративні витрати Фонду у розмірі не більшому, ніж це передбачено Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Фонд зобов’язаний:
– використовувати отримані пожертви винятково для досягнення цілей, передбачених Статутом Фонду.

5. Права Благодійника

Благодійник має право:
– здійснювати контроль за використанням Фондом Благодійної пожертви за цільовим призначенням.

6. Місце проведення публічного збирання коштів

Публічне збирання коштів Благодійної пожертви здійснюється на території будь-якої держави світу. Безпосередня діяльність Фонду, що стосується досягнення цілей, передбачених Статутом Фонду, здійснюється на території України (за винятком тимчасово окупованих територій України та районів проведення Операції об’єднаних сил).

7. Строк збирання коштів

Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності Фонду (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Фонду, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на сайті zaporuka.org.ua.

8. Порядок використання Благодійної допомоги

Використання Благодійної допомоги здійснюється відповідно до цілей, визначених статутною діяльністю Фонду та чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Фонд використовує Благодійні пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та програм Фонду. Отримані Фондом Благодійні пожертви можуть бути повернені Благодійнику винятково у випадках, передбачених законодавством України та цим Договором.

9. Відповідальність Фонду

Фонд несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання Благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Фонду та законодавству України, відповідно до чинного законодавства України.

10. Порядок загального доступу до інформації Благодійної Організації

Фінансова звітність Фонду оприлюднюється шляхом щорічного розміщення фінансового звіту на сайті zaporuka.org.ua в порядку і строки, передбачені Статутом Фонду. Інша інформація розкривається Фондом в порядку та в обсягах, передбачених чинним законодавством України.

11. Порядок загального доступу до інформації Благодійника

Благодійник надає згоду на те, що після внесення інформації про себе на сайті Фонду zaporuka.org.ua та здійснення реєстрації на сайті, його контактна інформація може бути використана Фондом для направлення листів та повідомлень, в тому числі в електронному вигляді. При цьому Фонд має право за необхідністю, викликаною виконанням умов зазначеного закону, на передачу таких персональних даних третім особам.

Благодійник надає згоду, що інформація про нього (зокрема, прізвище, ім’я, по батькові) може бути використана (винятково за його додатковою згодою) Фондом в засобах масової інформації або на сайті Фонду https://tabletochki.org.

Шляхом акцептування Оферти Благодійник підтверджує, що він ознайомлений з Додатком 1 до цього Договору та надає свою згоду на збір, обробку та використання персональних даних в порядку, передбаченому Додатком 1 до цього Договору та чинним законодавством України.

Додаток 1

до Договору публічної оферти про надання благодійної пожертви

ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ

на збір, обробку та використання персональних даних

Я, Благодійник, що акцептував Публічну оферту про надання благодійної допомоги БЛАГОДІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗАПОРУКА», відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» свідомо та добровільно надаю БЛАГОДІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗАПОРУКА» (надалі – Фонд) свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включно зі збиранням, накопиченням, зберіганням та використанням) моїх персональних даних, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія або інший запис зображення, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти, дані щодо місця проживання, інші дані, добровільно надані мною для реалізації мети обробки, – з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистики; та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших нормативно-правових актів України, Статуту Фонду, інших локальних актів Фонду.

Цим документом я також даю згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних винятково з вказаною вище метою та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та локальними актами Фонду, які встановлюють порядок обробки та захисту персональних даних. Я не вимагаю здійснення повідомлення про передачу (поширення) моїх персональних даних третім особам, якщо така передача (поширення) відбувається в моїх інтересах з метою реалізації вказаних вище правовідносин.

Підписанням цієї згоди-повідомлення підтверджую, що я письмово повідомлений про цілі обробки персональних даних (згідно вказаної у цьому документі мети) та осіб, яким передаються мої персональні дані, а також про свої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», згідно з якою суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Ця згода-повідомлення діє протягом невизначеного терміну.